Debriefing

Debriefing er en metode til at bearbejde voldsomme begivenheder for profes­sionelle grupper. Dvs. indsats­grupper eller grupper i sundheds­væsnet. Debrifing giver mulighed for kognitiv og emotionel bearbejdning af voldsomme begiven­heder. Det modvirker syndebuk-effekten, og giver mulighed for fremad­rettet læring. Debriefing kan være fornuftigt at bruge efter voldsomme hændelser på mange arbejds­pladser, som f.eks. efter ulykker i institutioner, kollegers pludselige død etc.